Boys Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Basketball Tonight v Hillcrest